dimecres, 15 de febrer de 2012

Finalitats de la Associació CENTRE MUSEU DE LA FOTOGRAFIAC(X)F 
Associació CENTRE MUSEU DE LA FOTOGRAFIA


La finalitat principal de l’associació és:  Promoure i impulsar la creació d’un Centre Museu de la Fotografia a Catalunya.
A tals efectes les finalitats determinades de l’ associació seràn:

a) Organitzar i convocar reunions amb els diversos col.lectius implicats en el Patrimoni fotogràfic per debatre i elaborar un projecte pel Centre Museu de la Fotografia a Catalunya.

b) Aplegar  informacions, estudis  i opinions de persones i col.lectius directament implicats en la conservació, exhibició, difusió, producció, formació i documentació en el terreny de la Fotografia, per incorporar-les a la elaboració del projecte del Centre Museu de la Fotografia.

c) Promoure i incentivar la dotació dels recursos estructurals, humans i tècnics necessaris per a la consecució del projecte del Centre Museu de la Fotografia.

d) Endegar accions dirigides a sensibilitzar la societat i les institucions sobre la necessitat urgent de protegir el patrimoni fotogràfic -tan l’històric com el contemporani- fent-ne vigilància activa, defensa, salvaguarda i protecció.

e) Reclamar a les institucions públiques les assignacions pressupostàries necessàries per evitar el desmantellament del Patrimoni fotogràfic,  preservar-lo d’una manera eficient i difondre’l a través d’exposicions, publicacions, produccions audiovisuals i d’altres mitjans.

f) Produir i coordinar aquelles activitats individuals i col·lectives que tinguin com a finalitat promoure l’estudi i la difusió de la Fotografia, i fer-ho a través de la organització d’exposicions, redacció i publicació d’articles, edició de llibres i magazins, organització de debats, elaboració de programes audiovisuals, i d’altres tipus d’activitats culturals ajustades als fins d’aquest punt.

g) Elaborar i promoure cursos de formació especialitzada en el terreny de : Historia de la Fotografia, Historia de la Fotografia a Catalunya, Conservació i Restauració de la Fotografia, Organització d’Arxius i Col.leccions fotogràfiques, Difussió i Exposició de la Fotografia, Documentació, Processos i Procediments fotogràfics, Procediments digitals, i d’altres activitats formatives que impliquin el coneixement de la Fotografia en els seves diverses disciplines.

Junta: Jordi Guillumet, Manel Úbeda, Vicenç Boned, Silvia Omedes, Israel Ariño, Josep Rigol, Juan Bufill.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada